Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Adopce stromů v Hodoníně

20.2.2021 | Hodonín

Město Hodonín přišlo s programem Adopce stromu. Občan o svůj strom v rámci programu pečuje, provádí zálivku a při zhoršení stavu kontaktuje odpovědné pracovníky.


 

 

Během prosince se uskutečnilo odměňování občanů zapojených do programu Adopce stromu. V současnosti je do programu zapojeno 22 občanů, kteří mají v adopci celkem 49 stromů napříč celým městem. Za jejich služby jim byl městem Hodonín zaslán dárek s děkovným dopisem.

 

O čem je Adopce stromu?

Jedná se o dobrovolnou aktivitu obyvatel města, kteří mají zájem o městskou zeleň. Občané tak pomáhají s péčí o vybraný strom, především s jeho zálivkou. Během podzimu proběhly po městě výsadby stromů, což je skvělá příležitost pro nové zájemce o jejich adopci.

 

Pokud máte vyhlédnutý strom, který byste chtěli adoptovat například v okolí svého bydliště, neváhejte navštívit webové stránky města Hodonín. V sekci: Město a úřad, Odbor právní a majetku, oddělení odpadového hospodářství a zeleně najdete potřebné informace, případně můžete kontaktovat přímo oddělení, na email: kleinerova.tereza@muhodonin.cz.

 

 

Zdroj: Hodonínské listy

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz