Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Adopce veřejné zeleně v Rosicích u Brna

3.7.2021 | Rosice

Město Rosice společně s Komisí pro životní prostředí a Zdravým městem spustilo Program adopce veřejných ploch zeleně. Do projektu se může zapojit každý, kdo se o přírodu a okolí ve kterém bydlí zajímá. 


Město spouští projekt pro všechny, kteří mají rádi přírodu a není jim lhostejná podoba veřejného prostoru. Hledají aktivní obyvatelé, kteří se sami chtějí zapojit do zvelebování zelených ploch v Rosicích. Všem takovým nově dají možnost starat se o kousek společné zeleně.

 

Velmi snadno se můžete stát adoptivním rodičem zeleného pásu ve své ulici, můžete si osvojit část vnitrobloku v sídlišti, nebo třeba jen truhlík. Je to jen na vás.

 

Město Rosice ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí a Zdravým městem Rosice spustilo Program adopce veřejných ploch zeleně. Projekt, který už funguje v zelených městech po celém Česku, se těší velké oblibě lidí, protože mohou aktivně ovlivňovat, jak vypadá místo, kde žijí.

 

Formou adopce si můžete osvojit městské pozemky s charakterem veřejné zeleně nebo třeba betonové truhlíky. Vhodnými pozemky k adopci mohou být například předzahrádky, část zeleně ve vnitroblocích nebo travnaté plochy a jejich části. Program je určen především občanům Rosic, ale i sdružením vlastníků jednotek, spolkům či školám.

 

Jak na to:

 1. Vyplníte žádost, kterou naleznete ZDE. Nezapomeňte uvést identifikační a kontaktní údaje.
 2. V žádosti popíšete jednoduchý popis úprav, které máte v úmyslu provést a dobu, po kterou chcete vybranou plochu adoptovat. Součástí žádosti může být také osazovací plánek místa s výčtem druhů rostlin, fotodokumentace nebo cokoliv dalšího, co váš záměr lépe popíše.
 3. Vyplněnou žádost pošlete e-mailem paní Koutníkové z OKS Investice na adresu koutnikova@mesto.rosice.cz.
 4. Váš návrh pak vyhodnotíme z hlediska povahy dané plochy, přínosu navrhované adopce a vhodnosti skladby navržené výsadby. Pokud bude navržená plocha součástí širšího celku, záměr by měl korespondovat s úpravou okolí. Po posouzení se vám ozveme s návrhem dalšího postupu.
 5. V případě dotazů využijte prosím e-mail (koutnikova@mesto.rosice.cz) nebo tel. č. (č. 546 492 107).

 

Protože se jedná o projekt společné péče, vaše zapojení je čistě dobrovolné a probíhá bez nároku na finanční odměnu. Jestliže se rozhodnete zapojit, platí pro vás několik jednoduchých pravidel. Plochu zeleně nelze adoptovat za jiným účelem, než je zvelebení společného prostoru – plocha musí zůstat i nadále veřejně přístupná. Adopce nezahrnují možnost zřizovat například užitkové zahrady, parkovací místa, různé stavby nebo oplocení. Zároveň platí, že se program netýká sídlišť na Husově čtvrti, Kamínkách a Komenského náměstí, kde město plánuje komplexní řešení veřejné zeleně.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Rosice

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí:

  Filtryvody.cz