Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Blansko bude mít nové popelnice

27.4.2020 | Blansko

Město Blansko 2.května 2020 dodá obyvatelům místních částí další nové kontejnery na bioodpad zdarma. Jedná se o lokality - Lažánky, Olešná, Hořice, Horní a Dolní Lhota, Obůrka, Češkovice, Klepačov a Těchov.


Hnědé nádoby o objemu 240 litrů nahradí dosud používané plastivé pytle. Svozová firma bude kontejnery odvážet vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek. Nové kontejnery na bioodpad poprvé nahradí pytlový svoz 14. května. Část lidí už si nové kontejnery vyzvedla v polovině března a chtějí je používat. 

 

V centrálních částech Blanska bude dál pokračovat pytlový svoz, firma jej provádí vždy ve středu jednou za 14 dní. Pytle stejně jako v místních částech popelnice je nutné připravit ke komunikaci tak, aby byly dostupné nejpozději do 6 hodin ráno. Město už ale požádalo o dotaci ze Státního fondu životního prostředí tak, aby popelnice na bioodpad mohlo příští rok rozdávat i přímo v Blansku. 

 

Blansko má chytré tučňáky 

Nové nádoby na bioodpad nejsou jedinou letošní novinkou. Blansko bude mít také chytré kontejnery na textil, tzv. tučňáky, od firmy TextilEco. První už stojí na Rožmitálově ulici u prodejny Albert, další bude umístěný na Kamnářské ulici na Zborovcích. Tyto kontejnery čerpají energii ze solárních panelů, které jsou umístěny na střeše, hlasí, jak je kontejner naplněný a mají i další funkce např. měření prašnosti prostředí, teploty, vlhkosti, praktické jsou i USB porty uvnitř ocelových schránek.

 

Celkem je po městě rozmístěno asi 500 kontejnerů na tříděný odpad. Nové, dva na papír a dva na plasty letos přidávali v Horní Lhotě, po jednom přibyly i na Olešné, na žádost zahrádkářů se přidával také velkokapacitní kontejner na bioodpad v ulici Na Březinkách. 

 

Město také zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů. Na větší kusy odpadu, který by lidé jinak museli vozit do sběrných dvorů, pak v centrálních částech Blanska i v místních částech od pondělí kolují také velkoobjemové kontejnery. 

 

Jak třídit odpad:
Nádoby na papír (modrá barva)
Patří do nich: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Nádoby na barevné sklo (zelená barva)
Patří do nich: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
Nádoby na bílé sklo (bílá barva)
Patří do nich: láhve od nápojů čiré, skleněné nádoby čiré,
Nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
Nádoby na PET láhve a nápojové kartony (TETRA – PACK) (žlutá barva)
Patří do nich: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!) a nápojové kartony (prosím nezapomeňte vypláchnout a zmáčknout !), veškeré kelímky od jogurtů, fólie, plastové nádoby od pracích a čisticích prostředků.
Nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) linolea, videokazety, apod.
Velkoobjemový odpad je taková složka komunálního odpadu, kterou s ohledem na rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob – např. části vybavení bytu, části nábytku, koberce, židle, matrace
Nevhazujte: stavební sutě, výkopovou zeminu, autovraky, nebezpečný odpad, elektrická a elektronická zařízení, pneumatiky, kovové předměty, nábytek s kovovými rámy, rámy oken včetně skel
Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce objednatele při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu č. 185/2001 Sb., vyjma zeminy, stavební suti, kamení, cihel, uhynulých zvířat, odpadu z vegetace, vánočních stromků a žhavého popele.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: blansko.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz