Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Blansko žádá obyvatele o třídění bioodpadu

13.10.2021 | Blansko

Blansko žádá obyvatele, aby třídili bioodpad do hnědých popelnic, nebo jej vozili do kompostárny, která je v Blansku k dispozici. Pokud mají zaplacený poplatek za odpad, mohou si v kompostárně odebrat adekvátní množství kompostu zdarma. 


Oddělení komunální údržby připomíná, že svoz pytlovaného bioodpadu skončil letos v dubnu. Prosíme občany, aby to respektovali a biologicky rozložitelný odpad ukládali pouze do hnědých velkokapacitních kontejnerů umístěných na místech určených pro separovaný odpad, nebo do plastových popelnic o objemu 240 litrů, které město zdarma rozdalo v centrálním Blansku i místních částech. V případě většího množství bioopadu lze využít možnost uložení v obou sběrných dvorech nebo přímo na kompostárně na Starém Blansku.  Pro občany platící poplatek za odpad městu Blansku je příjem bioodpadu zdarma, stejně tak je v kompostárně proti odevzdanému bioodpadu možný odběr adekvátního množství kompostu zdarma. Umístění bioodpadu v plastových pytlech podobně jako jiného typu netříděného odpadu na veřejných komunikacích je považováno za černou skládku a jako takové může být také pokutováno.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Blansko.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz