Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Bobr evropský se vrátil do Jundrova

14.4.2020 | Brno-Jundrov

Bobr evropský se před časem znovu vrátil do naší přírody, do které bezesporu patří. Aktuálně se nejčastěji v brněnských částech vyskytuje v neupraveném úseku řeky Svratky v okolí Jundrova, Komínu a Žabovřesek.


 

Je ale třeba také říct, že ačkoliv jej zákon přísně chrání, v některých oblastech páchá velké škody a svou činností může být i nebezpečný. Jelikož se jedná o neupravený vodní tok a nehrozí zde vlivem činnosti bobra vznik škod na vodohospodářském i jiném majetku, pak správce toku (Povodí Moravy, s. p.) do biotopu tohoto zvláštně chráněného živočicha nijak nezasahuje a pouze sleduje jeho vývoj. Na tomto úseku provedlo Povodí Moravy již několik zásahů a preventivních opatření. Zejména se jednalo o preventivní ořezy a kácení rizikových stromů, kácení již poškozených stromů a oplocení zdravých či částečně poškozených stromů a pletivem. Společně s úřady městských částí také pravidelně kontrolují dotčený úsek toku i komunikace a v případě potřeby jednají s odbory životního prostředí o zásahu do Významného krajinného prvku a břehových porostů.

 

V polovině měsíce ledna aplikovali zaměstnanci Povodí Moravy na stromy podél toku také speciální přípravek/nátěr proti loupání a ohryzu dřevin. Předností nátěru je jeho dlouhodobost, nátěr dále neohrožuje prodyšnost stromu, pro člověka ani pro zvěř není jedovatý, na kmenech je téměř neviditelný a nedochází u něj ani k poranění samotných bobrů, jako např. u pletiva.

 

 

Ukládání bioodpadu i ostatního odpadu ze zahrádek na břehové hrany řeky zajišťuje neustálý přísun lákavé potravy pro bobry. Žádají proto občany, aby využívali přistavované kontejnery a dbali pokynů na instalovaných tabulkách o ukládání odpadu. Rovněž černé stavby v záplavovém území, zejména zaplocení až k vodnímu toku či různé stavby, znemožňují zásah a údržbu vodního toku zejména z důvodu nepřístupnosti pro mechanizaci.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Zpravodaj městské části Brno-Jundrov

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz