Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Břeclav spustila povodňování lužních lesů

11.3.2020 | Břeclav

Od čtvrtečního dne 5.března město Břeclav spustilo systém ke zvýšení hladiny řeky Dyje. Jedná se o tzv. povodňování lužních lesů. 


 

 

Povodí Moravy na základě žádosti Lesů ČR zahájilo plánovanou manipulaci na novomlýnských nádržích, která umožní povodňování obory Soutok. 

 

Účel manipulace je doplnění vodních stavů na revitalizační sousatvě kanálů v oboře Soutok a tím dojde k posílení vodního režimu v této oblasti. 


V závislosti na přítocích do novomlýnských nádrží vodohospodáři plánují zvýšený odtok do řeky Dyje ponechat po dobu zhruba čtyř dní tak, aby došlo ke snížení hladiny v nádržích opět na kótu cca 170,00 m n. m. 

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: břeclav.eu

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz