Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Brno-Černovice má nové zelené parkoviště a dobíjecí stanici pro elekromobily

6.10.2021 | Připrav Brno

Společnost Daikin Device Czech Republic, s. r. o. ve svém areálu, který sídlí v městské části Brno-Černovice, vybudovala zelené parkoviště a vyhradila dvě parkovací místa s dobíjecí stanicí pro elektromobily svých zaměstnanců. 

 

 

 


 

V areálu společnosti Daikin Device Czech Republic, s. r. o. v brněnské městské části Černovice vybudovala jmenovaná firma zelené parkoviště o celkové ploše 493,5 m² (21m x 23,5m). Výhodou tohoto zeleného parkoviště je, že nemusí obsahovat odlučovač ropných látek, veškerá voda se může zasakovat přímo do země a zelená plocha bude ochlazovat okolní prostředí. Parkoviště se pomalu začíná zelenat a na podzim ještě přibydou osázené ostrůvky stromy a keři.

 

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Daikin podporujeme zelenou mobilitu, proto svým zaměstnancům umožňuje nabíjet své elektromobily v areálu společnosti. Pro tyto účely vyhradil dvě parkovací místa a pořídil nabíjecí stanici, která je k dispozici všem zaměstnancům.

Nákup zelené energie

Daikin od roku 2019 nakupuje výhradně zelenou elektrickou energii a v tomto trendu pokračuje i v letošním roce. Za období let 2019 a 2020 došlo k úspoře 8.298 tun CO2.

Ukliďme Česko 2020

V rámci prohlubování vztahu k životnímu prostředí, se zaměstnanci společnosti podílejí na různých aktivitách, které mají kromě symbolického významu i praktický dopad. Jednou z takových aktivit je také každoroční kolektivní sběr odpadu v areálu společnosti a jeho těsném okolí v rámci celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. V roce 2020 se za pomoci 21 dobrovolníků z řad zaměstnanců i managementu firmy podařilo očistit životní prostředí v okolí Daikinu o 22 kg nežádoucího odpadu.

Zelená firma

Daikin je zapojený do unikátního projektu „Zelená firma“. Firma oceněná tímto certifikátem ekologicky likviduje firemní elektrospotřebiče a baterie. Umožňuje také svým zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím sběrného boxu, což významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

Do práce na kole

„Do Daikinu na kole“, je dobročinná a dobrovolná aktivita zaměstnanců Daikin vykonávaná za účelem čistějšího ovzduší v městě Brně, omezení individuální automobilové dopravy, zlepšení fyzické kondice, zdraví zaměstnanců a zlepšení firemní kultury formou teambuildingu.

Tato aktivita probíhá ve formě zaměstnanecké soutěže. Zaměstnanci mezi sebou soutěží v cestování do práce a z práce za využití své vlastní síly (na kole, pěšky, nebo během). Počítá se procentuální počet těchto cest a počet ujetých kilometrů.

 

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Připrav Brno

Zdroj fota: Připrav Brno

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz