Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Brno má novou webovou aplikaci. Na mapě ukáže památné stromy

26.7.2021 | Brno

Brno eviduje celkem 174 památných stromů. Lidé kolem nich prochází, aniž by věděli, že se jedná o stromy chráněné státem. Město se to rozhodlo změnit pomocí nové webové aplikace. Aplikace lidem pomůže přiblížit, kde se stromy nachází, název, důvod ochrany a datum vyhlášení. 


Město Brno je jedno z mála měst České republiky, které je obklopeno rozsáhlými plochami lesů a stromy, z nichž mnohé jsou chráněny státem. Stromy chráněné státem – památné stromy – se vyskytují nejen v okrajových částech města, ale i přímo v jeho centru, kde sdílí těžký úděl s městským prostředím.

 

Za památné stromy je možné prohlásit stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které vynikají svým vzrůstem nebo věkem, tvořící významné krajinné dominanty, zvláště cenné dřeviny i nepůvodních druhů a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historických událostí nebo se k nim vztahují různé pověsti a báje.

 

Při výběru stromů za památné je nutné zvážit jak důvody pro jejich ochranu, tak zdravotní stav a možnost dalšího vývoje. Za památný lze prohlásit i strom již odumřelý nebo torzo stromu.

 

Mezi stromy, které v městě Brně nesou nejdéle status „památný“, patří od roku 1979 např. platan javorolistý v areálu FN Brno U sv. Anny. Od té doby byla na území města Brna vyhlášena řada dalších stromů, skupin či stromořadí, mezi posledními Platany na Riviéře v roce 2019.

 

V Brně je evidováno 37 chráněných soliterů, 9 skupin, dvojic a stromořadí. Celkem můžeme napočítat 174 stromů.

 

Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji, ale to samozřejmě platí i pro ostatní dřeviny, které nejsou chráněny státem. Každý památný strom má své ochranné pásmo, ve kterém není povolena žádná pro památný strom škodlivá činnost.

 

Veškeré stromy, které byly na území České republiky vyhlášeny za památné, jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze. V terénu jsou tyto stromy označeny cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom či skupina památných stromů, jež může být doplněna informační tabulí s údaji vázanými k těmto exemplářům.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Brno

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz