Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Brno má nový park před Pohodou

20.7.2023 | Brno-střed

Městská část Brno-střed zrevitalizovala plochu na rohu ulic Cejl a Vlhká. Na ploše byl vyset trávník, zasazeny nové stromy, přibyly lavičky, lehátko, houpačka a křesla. Ze zdevastovaného parku vznikl nový hrací prostor pro veřejnost. 


Ploty, které chránily mladý trávník, jsou odstraněny a prostor je volně přístupný. Na rohu ulic Cejl a Vlhká dříve býval notně zdevastovaný parčík, který nebyl místními vůbec využívaný. Městská část Brno-střed plochu revitalizovala a nyní se otevírá veřejnosti.

„Spolu s městskou částí Brno-sever jsme se v roce 2019 zapojili do realizace projektu Kateřiny Šedé revitalizace brněnského bronxu – Brnox II. Úprava parčíku na nároží Cejlu a Vlhké je jednou z jeho částí. K proměně celé čtvrti chceme ale přistoupit komplexně. Využít potenciálu blízkosti historického centra, nabízet v dané lokalitě levně volné nebytové prostory, podporovat místní aktivity, přitáhnout sem mladé lidi a studenty,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Nově zde byla vyseta tráva a vysazeno šest bříz. Přibyly zde lavičky, lehátko, houpačka a velká černobílá vzorovaná křesla. Travnatá plocha tvoří přibližně tři pětiny plochy parku, další dvě pětiny zabírá herní plocha z propustného betonu a také částečně mlatu. Na mlatové ploše je umístěn koš na streetball a tribuna na sezení. Velkou novinkou je zde osazení šesti pouličních lamp, které v původním parku citelně chyběly, nyní se zde budou návštěvníci cítit bezpečněji.

Obnovu prostoru před ubytovnou Pohoda realizovala městská část Brno-střed na základě projektu Brnox II umělkyně a architektky Kateřiny Šedé a podle projektu od architektů z kanceláře ORA.

„Bylo pro nás důležité vytvořit hravý veřejný prostor, plácek, ve kterém si každý bez ohledu na věk najde to své. Z místa, kterým se jen procházelo, jsme vytvořili prostor, v kterém budou sousedé rádi trávit svůj volný čas. Zároveň jsme chtěli vytvořit vizuálně silné místo s jedinečným charakterem a identitou,“ popsal základní principy návrhu jeden z autorů Ing. arch. Jan Veisser.

Autorský tým projektu tvořili:
MgA. Kateřina Šedá, MgA. Alžběta Brůhová

Za kancelář ORA:
Ing. arch. Jan Hora, Ing. arch. Jan Veisser, Ing. arch. Karolína Cebová, Ing. arch. Klára Mačková

Krajinářský architekt:
Ing. arch. Radka Matoušková

Grafika:
MgA. Kristína Drinková

Investice do celkové revitalizace, nové výsadby a mobiliáře je přibližně 4,5 milionu korun.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: brno-střed.cz

Zdroj fota: Brno-střed.cz

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz