Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Brno nabídne hnědé nádoby na bioodpad. Pilotně v Masarykově čtvrti

15.5.2017 | Brno.cz

Nádoba na bioodpadTřídění odpadu v Brně čeká další zlepšení: Rada města Brna odsouhlasila pilotní projekt, který ověří zavedení hnědých popelnic na bioodpad se čtrnáctidenním svozem. Ve spolupráci s městskou částí Brno-střed budou hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad od června distribuovány zájemcům z řad uživatelů nemovitostí v Masarykově čtvrti. Informoval o tom náměstek brněnského primátora pro životní prostředí Martin Ander (Zelení).


Místní obyvatelé si tak kromě modrých a žlutých popelnic budou moci objednat i hnědé, kam mohou odkládat kuchyňský i zahradní odpad (včetně např. posekané trávy či listí). Městská společnost SAKO ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMB bude produkci všech druhů odpadu průběžně sledovat a vyhodnocovat.

Pilotní projekt má ověřit, zda město bude moci tuto službu (hnědé popelnice) zavádět jako standardní součást systému hrazeného z místního poplatku, nebo bude nabízena pouze zájemcům za poplatek. Ze zkušeností měst jako je např. Olomouc, plyne, že zavedením možnosti komfortního třídění bioodpadu klesá množství zbytkového odpadu v černých popelnicích tak, že je možné přejít na čtrnáctidenní interval jejich svozu. Pokud se totéž prokáže i v Brně, bude tato služba od příštího roku zaváděna jako standardní součást systému.    

„Naším cílem je zvýšit komfort třídění v Brně a na řadě je teď bioodpad. Věřím, že pilotní projekt prokáže, že systém lze provozovat za stejné peníze efektivněji a komfortněji než dosud,“ dodává Martin Ander.

Na jaře příštího roku bude pilotní projekt kompletně vyhodnocen a následně rozhodnuto o způsobu a harmonogramu zavedení třídění bioodpadu také v dalších částech města. Jisté je, že systém bude nastavován s ohledem na specifické potřeby lidí v různých typech zástavby v různých částech města. Například v MČ Brno-Medlánky již nyní úspěšně funguje koncept využívající městem dotované velkoobjemové komunitní kompostéry. Toto řešení je ekonomicky zdaleka nejefektivnější, ne všude, je ale pro něj možné vytvořit odpovídající podmínky.

V současnosti je v rámci města Brna zajištěna povinnost umožnění třídit biologicky rozložitelný odpad formou umístění velkoobjemových kontejnerů na všech 37 Sběrných střediscích odpadu (SSO). Vzhledem k velké docházkové vzdálenosti a časovému omezení přístupnosti kontejnerů však není tento systém dostatečně komfortní pro občany a nemotivuje k třídění této složky komunálního odpadu. Nad rámec proto město nabízí svým občanům možnost nákupu kompostéru k vlastní nemovitosti za poloviční pořizovací cenu v rámci projektu www.miniwaste.cz. Této možnosti dosud využilo více než 1000 občanů.

Zdroj: http://www.brno.cz, redakčně upraveno.

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz