Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Brno omezí pálení listí. Bude také lépe informovat veřejnost o stavu ovzduší

9.11.2017 | Magistrát Brna

Pálení listíI přes zlepšení kvality ovzduší v porovnání s 90. lety 20. století jsou na některých místech Brna i nadále překračovány zákonné limity škodlivin v ovzduší. Jedná se zejména o prachové částice PM10.


Například na měřící stanici Zvonařka byl limit pro denní průměr znečištění prachem překročen letos už 36krát, zákon přitom připouští maximálně 35 dnů s překročeným limitem.

Znečištěné ovzduší má negativní vliv na lidské zdraví. Při krátkodobém vystavení může působit dráždění dýchacích cest, častější výskyt kašle a problémy s dýcháním u astmatiků. Při dlouhodobém působení pak může ovlivňovat imunitu a zvyšovat nemocnost dýchacího ústrojí a srdečně-cévního systému.

Radní proto na jaře letošního roku schválili Akční plán zlepšování kvality ovzduší, který obsahuje na dvě desítky opatření, které mají ke snížení znečištění přispět.

,,Radní dnes podpořili naplnění jednoho z úkolů, a to novely městské vyhlášky, která omezuje pálení listí a jiných suchých rostlinných materiálů," informoval náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Nově bude zakázáno na celém území města pálit zahradní odpad v neděli a státem uznané svátky, v řadě městských částech dochází k dalšímu omezení počtu dnů, ve kterých je spalování umožněno. Ruku v ruce s vyhláškou nabízí město zahrádkářům zdarma kompostéry i kontejnery na svoz bioodpadu.

Radní dnes také odsouhlasili systém lepšího informování veřejnosti pro případ vyhlášení smogové situace. Pokud by stejně jako loni v zimě byla smogová situace vyhlášena, veřejnost by byla informována prostřednictvím internetových stránek, ale také elektronických informačních panelů na zastávkách MHD. Všechna zdravotnická a školská zařízení by byla obeslána speciálním emailem s doporučeními, jak v takovýchto dnech upravit denní režim svých klientů, tak aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování jejich zdraví. Magistrát navíc spustil nové webové stránky www.brnenskeovzdusi.cz, kde veřejnost najde přehledně veškeré potřebné informace o stavu ovzduší v Brně.

Na základě Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší (http://bit.ly/2yHcO7x), schváleného v letošním roce, město Brno postupně přistupuje k realizaci dalších opatření snižujících prašnost a znečištění ovzduší: motivuje obyvatele k častějšímu využívání MHD, postupně realizuje častější a šetrnější čištění silnic, jde příkladem v obnově vozového parku nebo intenzivněji vysazuje zeleň.

zdroj: https://www.brno.cz

www.brnenskeovzdusi.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz