Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Domovní čistírny odpadních vod? Nejvíc jich staví v obcích Bukovina, Lipovec a Kotvrdovice.

24.4.2018 | Blansko

Domácí čistírna odpadních vodOdbor životního prostředí města Blansko uvedl, že značný počet stavebníků volí k likvidaci odpadních vod domovní čistírny.


V roce 2017 například dostalo kolaudační souhlas či souhlas s užíváním čtyřicet dva domovních čistíren odpadních vod. Dalších padesát čtyři stavebníků pak ohlásilo záměr realizace domovních čistíren odpadních vod. Nejvíc se takto investuje v obcích Bukovina, Lipovec a Kotvrdovice.

Zdroj: Domácí čistírny odpadních vod se těší velké oblibě

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz