Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Echo speciál o údržbě veřejné zeleně. Stádo koz pod Špilberkem se rozrostlo

5.4.2018 | Brno

 Rozhlasový publicistický pořad města Brněnské echo speciál byl odvysílán 26. března 2018 na Radiu Kiss. O celoroční údržbě parků hovořil ředitel Veřejné zeleně města Brna Jozef Kasala.

Pracovníci této městské společnosti pečují především o 8 parků v celkové ploše 80 hektarů a dále o městské aleje se 17 000 stromy. V zimě průběžně zajišťovali údržbu páteřních komunikací v těchto parcích, úklid veřejné zeleně a prořezávali a upravovali keře a stromy.

V parku kolem Špilberku se během roku rozšířil počet včelstvem z 5 na 10, rozrostlo se stádo koz a pohybují se tam poníci. V Lužánkách je pak postaven cirkusový stan, ve kterém hostuje Národní divadlo Brno. Na podzim tam bude na pořadu obnova travnatého porostu.

Pracovníci společnosti vyměnili v předjaří písek na pískovištích pro děti a v průběhu roku budou v této činnosti pokračovat.

Vinohrad na jižním úbočí svahu pod Špilberkem dá letos v pořadí již třetí úrodu hroznů. Jozef Kasala také hovořil o průběžných opravách škod v parcích.

zdroj: www.brno.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz