Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Hodonín má katalog sociálních služeb, dostanete jej zdarma

30.7.2018 | Hodonín

sociální službyZdarma v Hodoníně na městském úřadu, v knihovně, infocentru, u lékařů a u poskytovatelů služeb si můete vyzvednout nové vydání katalogu sociálních služeb. V elektronické podobě katalogu můžete hledat na internetu. 


Poskytovatele sociálních služeb přehledně popisuje Katalog sociálních služeb na Hodonínsku, jež vydalo Město Hodonín, Odbor sociálních věcí a školství. Čtvrté vydání aktuálního přehledu se na 68 stranách člení do kapitol Rodina děti a mládež, Senioři, Osoby zdravotně postižené, Osoby duševně nemocné a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Zájemce v něm najde podrobný popis služeb včetně kontaktů. Katalog je k dispozici zdarma na městském úřadu, v knihovně, infocentru, u lékařů a poskytovatelů služeb.

Katalog sociálních služeb

Materiál je vydáván v rámci projektu „Posílení spolupráce a rozvoj kompetencí veřejné správy a dalších organizací k začleňování ohrožených skupin ve správním obvodu ORP Hodonín“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Katalog v elektronické podobě najdete v příloze.

Katalog sociálních služeb

zdroj: www.hodonin.eu

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz