Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Hodonín nabízí Pastelkovné pro budoucí prvňáčky

1.8.2023 | Hodonín

Město se rozhodlo pomoci rodinám budoucích prvňáčků a poskytne jim finanční dar ve výši 2 500 Kč. Při splnění všech podmínek si o něj rodiče mohou zažádat do konce sprna. 


Město Hodonín také v letošním roce přispívá rodinám budoucích prvňáčků finančním darem ve výši 2 500 Kč, tzv. Pastelkovným, na potřeby dítěte spojené s nástupem do první třídy. O tento dar mohou rodiče nebo zákonní zástupci požádat na městském úřadě, odboru ekonomiky a financí do konce měsíce srpna.

Finanční podpora rodin ze strany města Hodonína pokračuje. Rodiče a zákonní zástupci budoucích prvňáčků nastupujících do jedné ze základních škol v Hodoníně mohou na základě žádosti získat finanční dar 2 500 Kč na jedno dítě, který jim pomůže zmírnit náklady na školní potřeby, jež jsou se zahájením školního roku spojeny.

Podmínky poskytnutí příspěvku:

 •   dítě nastoupí od 1. 9. 2023 do 1. třídy ZŠ v Hodoníně, 

 •   dítě a žadatel mají ke dni podání žádosti trvalé bydliště v Hodoníně, avšak mimo úřední adresu (adresu úřadu). Tato podmínka neplatí pro děti v Dětském domově a v náhradní rodinné péči v Hodoníně, 

 • dítě a žadatel nejsou ke dni podání žádosti dlužníkem města nebo organizací zřízených městem,​ žadatel podá v době od 1. 7 do 31. 8. 2023 žádost o poskytnutí tohoto daru,

 •  žadatel předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a sdělí bankovní spojení (dar bude poskytován pouze bezhotovostně). Žadatel, který není rodičem, předloží také dokument dokládající, že je mu dítě svěřeno do péče,

 • žadatel uzavře s městem Hodonín smlouvu o poskytnutí finančního daru

Žádost je k dispozici na webových stránkách města, odboru ekonomiky a financí ZDE nebo na Městském úřadě Hodonín, Národní třída 25, odbor ekonomiky a financí, ing. Pavla Zacharová, kde ji lze také osobně podat.

Finanční dar bude poukázán na účet žadatele nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru.

Kompletní znění Zásad poskytování finančního daru určeného k částečnému pokrytí nákladů spojených s nástupem dítěte do 1. třídy základní školy najdete ZDE.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Hodonin.eu

Zdroj fota: Hodonin.eu

Více informací najdete v rubrikách:  Reklama

  Co se dělá pro životní prostředí:

  Filtryvody.cz