Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Hodonín uspořádal veřejné fórum

8.10.2018 | Hodonín

Veřejné fórum - Zdravé městoHodonín zapojuje občany do jeho dění. Město uspořádalo veřejné fórum, kde se každý mohl zapojit do diskuze nad problémy, které je třeba v rámci města řešit. Byl stanoven žebříček deseti hlavních. Až do 18.11.2018 může každý občan Hodonína hlasovat v anketě pro ten, který chce podpořit.


VEŘEJNÉ FÓRUM 2018

tentokrát s podtitulem

I ty můžeš mluvit

 

Město Hodonín v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 připravilo na středu 19. 9. 2018 pro občany veřejné projednání Desatera problémů města.

Toto společné setkání nám umožnilo sestavit žebříček nejpalčivějších problémů našeho města.

Občané přišli diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Hodonín, ale i dalšími odborníky např. z řad neziskových organizací apod. Společného setkání se zúčastnilo 74 účastníků.

Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny zaměřené na všechny oblasti rozvoje města, určily své dva největší problémy. Své problémy připravil i „Stůl mladých“.
Vyhlášena byla aktivita, na kterou Město Hodonín poskytlo šek v hodnotě 10.000 Kč, letos tuto částku získal na invalidní vozík dvacetiletý Radek z Hodonína

 

Po společném veřejném konsenzu byly na závěr setkání určeny tyto problémy Hodonína pro rok 2018 (uspořádány podle abecedy):

 

Dokončit cyklostezku na ulici Velkomoravská

Modernizace nemocnice TGM

Modernizovat areál stadion u Červených domků

Opravit lavičky

Podpořit projekt lesopark Dúbrava

Podpořit zajištění dotací získaných na investice do sociálních služeb

Posílit cyklostezky a jejich propojení

Prodloužit lázeňský park za nemocnicí

Připravit propojení areálu lázní s lokalitou u jezu přes Očovské louky

Vybudování okruhu pro in-line bruslení

Vybudovat jednotný informační systém (venkovní)

Vybudovat multifunkční budovu vedle KD

Vybudovat parkovací dům v centru města

Vybudovat splavnění ramene řeky Moravy vč. Vybudování přístavu

Vybudovat venkovní hřiště pro mladé

Výstavba nájemních městských bytů pro mladé a začínající rodiny

Zajistit bezpečnou cestu do školy směr od Lužic (ul. Velkomoravská)

Zvýšit informovanost občanů v oblasti zdravotní prevence

 

Problémy, jež vzešly z tohoto setkání, budou ověřeny veřejnou anketou.

Vyzýváme občany, kterým není život našeho města lhostejný, aby se zapojili do hlasování v anketě. Hlasovat můžete až do 18. 11. 2018. na stránce www.hodonin.mobilnirozhlas.cz/verejne-forum  Následně budou výsledky předloženy ke schválení Zastupitelstvu města.

 

Zdroj: http://www.hodonin.eu/verejne-forum-tiskova-zprava/d-1098105

Zdroj fota:http://www.hodonin.eu/verejne-forum-tiskova-zprava/d-1098105

 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz