Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Konference pro ochranu a obnovu biodiverzity

5.11.2021 | AOPK ČR

Jaký je význam velkoplošných projektů pro obnovu krajiny a biodiverzity? To je hlavní téma konference, která se uskuteční ve dnech 27.-28. listopadu v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně. 


 


Obnova krajiny a biodiverzity pomocí velkoplošných projektů

To je téma chystané konference, která proběhne 27.-28. 11. na Masarykově univerzitě v Brně.

Srdečně vás zveme na konferenci s názvem „Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity“. Pořádá ji Česká botanická společnost ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, se Slovenskou botanickou společností a s Masarykovou univerzitou.

Konference proběhne ve dnech 27.–28. listopadu v areálu univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (Kamenice 753/5, 625 00 Brno-Bohunice). Přihlášku a předběžný program je možné najít zde

Hlavním tématem je význam velkoplošných projektů pro obnovu krajiny a biodiverzity. V samostatných blocích se pak jednotliví řečníci zaměří na ochranu flóry a vegetace regionů střední Evropy, především suchých trávníků, v menší míře i horského bezlesí, vodních toků a mokřadů nebo lesů. Do programu budou zařazeny také prezentace výsledků výzkumu obnovy suchých trávníků a vátých písků od kolegů ze Slovenska, Německa a Maďarska.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: AOPK ČR

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:



    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz