Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Lidé si mohou přijít odpočinout na Kapucínské terasy

25.4.2019 | Brno-střed

V dubnu se veřejnosti otevřela další z Kapucínských teras pod katedrálou Petrov. Další z teras procházela výraznou rekunstrukcí. Nyní jsou terasy od začátku března do konce října otevřeny pro veřejnost. Lidé je mohou navštívit  každý den mezi 7. a 18. hodinou. Po rekonstrukci bývalé klášterní zahrady odhalily i středověkou pec. Projektanti se rozhodli navrátit terasám alespoň z části jejich bývalou podobu, která připomíná charakterem klášterní zahrady. 


Lidé mají možnost sedět na lavičkách vedle starých, tradičních odrůd jabloní, méně znýmých ovocných keřů, které se v zahradách sázely po staletí, např. muchovník a mišpule. V zahradách nechybí ani vinná réva a kvetoucí rostliny, travnaté plochy a vodní prvky. Na spodní části terasy je záhon osázen bylinkami. 


Terasy byly kvůli chátrajícímu stavu pro veřejnost uzavřené od 90.let, kdy docházelo nejen k propádání terénu. Při rekonstrukci došlo i na nečekané objevy, kdy byla v hloubce několika metrů objevena středověká pec na vápno. Předpokládá se, že byla vybudovaná ještě před rokem 1645, než došlo k otevření kláštera. 


Rekonstrukce teras vyšla na bezmála 35 milionů korun. Práce na projektu začaly již v roce 2014, ale k samotným úpravám teras došlo až v loňském roce. Terasy má město dle smlouvy vypůjčené do roku 2064. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Brno.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz