Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Naučná stezka o lepším životním prostředí

15.6.2021 | Brno

V brněnské Riviéře se od 23. června uskuteční druhý ročník festivalu o lepším životním prostředí. Má za úkol seznámit zájemce z řad široké veřejnosti, jak lze ve stavebnictví snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu a mnoho dalšího. 


Jaké příležitosti nabízí architektura pro lepší a odpovědnější život ve městě? Druhý ročník festivalu si klade za cíl seznámit s tímto tématem návštěvníky všech věkových kategorií a zejména rodiny s dětmi. 

 

V prostranství areálu brněnské Riviéry vystavíme naučnou stezku a zázemí pro odborný program. I ti nejmenší návštěvníci se budou moci od 23. června do konce září formou hravých exponátů a ilustrovaných naučných panelů seznámit s užitky, které obyvatelům metropolí poskytují zelené střechy, a také jak mohou naše stavby snadno využívat recyklované odpady, dešťovou vodu, slunce a dobíjet elektromobily. Pro podnikatele ve stavebnictví jsme v rámci festivalu tradičně připravili prostor k setkávání a mnoho inspirujících přednášek,” uvedla vedoucí projektu Tereza Sigmundová. 

 

O kladném vztahu pořadatelů Festivalu architektury k životnímu prostředí svědčí fakt, že elektrickou energii potřebnou pro chod celé akce zajistí zcela bezemisní zdroj. Půjde tedy o úplně první český open-air festival, který zásobuje „zelená” elektřina. Jediným odpadním produktem vodíkové H2BASE alternativy dieselových agregátů je čistá voda. Zásady odpovědné stavby nebudou popřeny ani při výstavbě naučné stezky. Konstrukční prvky kombinují dřevo, recyklát plastu a recyklát stavební suti, tzv. re-beton.

 

Otevření naučné stezky i odborný program Festivalu architektury proběhne 23. června 2021. Pro návštěvníky stezky bude od 10:30 připravený volně přístupný uvítací program, soutěže i dárečky pro děti věnované Státním fondem životního prostředí. Naučná stezka vznikla za významné spolupráce s Oddělením motivačních programů OŽP Brno.

 

Architekti, projektanti a další podnikatelé ve stavebnictví se mohou na tento den zaregistrovat na odborné přednášky, které jsou věnované spolupráci staveb, přírody a města. Na pódiu vystoupí přední čeští architekti a stavební inženýři zabývající se environmentálně odpovědnou výstavbou. Posluchači přednášek získají obecný přehled a znalosti v oblastech:

• navrhování staveb v kontextu vlivu použitých materiálů na životní prostředí

• návrhu a instalace vegetačních konstrukcí, zejména zelených střech a fasád

• energetického managementu a nastupujícího trendu komunitní energetiky

• vodního managementu v kontextu celé stavby i jejího okolí

 

Podrobný program je zveřejněn na webu události, která návštěvníkům nabídne nejen odborné přednášky, ale také novinky jako:

• H2BASE bezemisní vodíkovou alternativu diesel agregátů

• výstavu elektromobility (elektrické automobily, stavební stroje, kola a dobíječky)

• ochutnávku produktů městského hydroponického zemědělství Future farming

• výrobky a mobiliář z recyklátu stavební suti

• naučnou stezku Stavbami, které spolupracují s přírodou

 

Odborný program je možné navštívit osobně, ale vstupenka na něj zahrnuje také on-line stream přímo z akce. 

Celodenní program uzavře slavnostní ceremoniál podpisu Memoranda o pomoci městu se snižováním emisí na území Brna s firmami a dalšími zde působícími institucemi.

 

Jakým tématům bude věnovaný program předcházející podpisu memoranda?

Zvučná jména zastupující moderní stavitelství budou na přednáškovém pódiu hovořit zejména o stavebních materiálech a způsobu nahlížení na udržitelnost v architektuře či o lokální dostupnosti, životnosti a uzavírání cyklů v praxi. Další přednášky se budou věnovat vlivům staveb na provozní spotřebu a okolí. Poprvé v historii můžeme efektivně využívat kombinaci zkušeností a moderních návrhových a modulačních programů, které nám umožní s dostatečným předstihem eliminovat negativní vlivy staveb na životní prostředí. Digitalizace a modelování staveb již není jen demonstračním pomocníkem v představování objektů. Moderní výpočetní technologie dnes umožňuje přesně predikovat nejen vlastní spotřebu provozu, ale také klimatickou proměnu dotčené lokality. O vzniku tepelných ostrovů, benefitech vegetačních konstrukcí a rozvoji infrastruktury klimaticky odolného města budou v rámci odborných přednášek hovořit přední čeští stavební inženýři. Vzniká též potřeba zjednodušení popisu chování stavby pro laika i správní orgány. Proto se v odpolední části programu otevře téma auditů budov a adaptačních technických řešení. Cílem odpolední odborné části programu je návštěvníka seznámit s podobami odpovědného energetického a vodního managementu staveb. Na toto téma naváží zástupci motivačních programů, kteří posluchače seznámí s aktuálními možnostmi finanční podpory, a na samý závěr vystoupí náměstek pro životní prostředí Petr Hladík, který všem přítomným představí, jaký zásadní posun město Brno i díky spolupráci s partnery memoranda za poslední rok učinilo směrem ke snížení své uhlíkové stopy. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Brno.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz