Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Nová stezka v Hodoníně propojila dolní a střední cestu

1.8.2023 | Hodonín

V Hodoníně vznikla nová stezka pro pěší a cyklisty, která propojuje dolní a střední cestu. Stezka je dlouhá 210 metrů a doplněna sloupy veřejného osvětlení. Na podzim město plánuje podél stezky vysázet zeleň. 


Nová stezka pro pěší a cyklisty vznikla na Výhoně mezi dolní a střední cestou. Obě cesty jsou tak propojeny. V úterý 11. července stezku symbolicky předali k užívání občanům zástupci zhotovitele, společnosti SWIETELSKY stavební, s.r.o., a představitelé města Hodonína.

„Výhon je stále ještě nedokončenou lokalitou. Před pár lety jsme opravili střední cestu a tato nová komunikace bude sloužit pěším a cyklistům,“ připomněl poslední stavební aktivity v území starosta města Libor Střecha. „Hlavní ambicí byl bezpečný přechod ze střední cesty na ulici Marxovu. Lidé dosud museli překonávat nechráněný železniční přejezd a křižovatku. Nová stezka je kratší a hlavně bezpečnější,“ řekl starosta.

Jedná se o zcela novou komunikaci. „Stezka je dlouhá 210 metrů, široká je 2,80 metru, má dlážděný povrch a po celé své délce je doplněna sloupy veřejného osvětlení,“ popsal základní parametry stezky stavbyvedoucí Petr Šikula z firmy, jež stavbu prováděla. „Součástí stavby bylo také napojení na stávající chodník a provedení výškových úprav poklopů kanalizace včetně založení terénu po výstavbě kanalizace,“ uvedl.

Na podzim bude podél stezky vysázena ještě zeleň. Stavba stezky včetně osvětlení vyšla město s daní na 4,241 milionu korun.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Hodonin.eu

Zdroj fota: Hodonin.eu

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz