Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Nová topolová alej v brněnské části Řečkovice

10.5.2019 | Brno-Řečkovice

Koncem dubna došlo k slavnostnímu převzetí obnovené topolové aleji v městské části Brno-Řečkovice. Bylo vysázeno více než třicet chybějících stromů u Zamilovaného hájku. 


 

 

Obnovení aleje vyšla na bezmála jeden milion. Jedná se o sedmý realizovaný projekt participativního rozpočtu. Nové návrhy na projekty financované z rozpočtu města mohou lidé letos přihlašovat do 15. května.

 

Dříve v aleji bylo kolem cesty v Řečkovicích šedesát topolů. Postupem času se jejich počet snížil na polovinu. Řada z nich byla vykácena kvůli špatnému stavu. 

 

Díky projektu Dáme na vás se podařilo vysázet chybějící stromy v aleji a obnovit oblíbené místo nejen na víkendové procházky. Velmi staré topoly za několik desítek let časem prořídly, proto bylo třeba jejich doplnění. 

 

Obnova aleje se v hlasování umístila na čtvrtém místě a projekt podpořilo skoro 1300 lidí. Proto město v dubnu vysadilo 35 topolů černých. 

 

Projekt Dáme na vás umožňuje lidem přihlásit návrhy na vylepšení města Brna. O tom, jestli k realizaci návrhů dojde poté hlasují lidé. V prvním ročníku se zatím podařilo uskutečnit 7 návrhů. Své nápady pro již třetí ročník participativního rozpočtu mohou lidé podávat do 15. května. Podpořit jednotlivé projekty budou možné do 31. května. 

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Brno.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz