Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Nové stromy a keře budou zkrášlovat Střelice u Brna. Jejich výsadbu mohou ovlivnit obyvatelé

18.9.2019 | Střelice u Brna

Stromy a zelení v blízkém okolí, kde lidé žijí výrazně zlepšují fyzickou i mentální pohodu. Dřeviny lapají polétavé prachové částice a smog, takže lidé méně trpí dýchacími obtížemi. Stromy fixují škodlivé emisní částice, oxid siřičitý, uhelnatý a uhličitý, oxidy dusíku, kadmium, nikl a olovo.


I pouze jeden jediny strom před Vašim domem dokáže snížit zastíněním teplotu asfaltu. Předzahrádka může plnit i izolační, dekorativní a reprezentační funkci. 


V obci Střelice na ulici Antonína Smutného část chodníků prošla rekonstrukcí, ale v prostorách mezi silnicí a chodníkem zůstal nevzhledně zarostlý ,,zelený pás". Proto nyní obec přichází s návrhem, jako obecní investice do výsadby dřevin v těchto prostorech. Obyvatelé tak mohou společně přispět k zlepšení podmínek života v obci a může být příkladem pro další část obce. 


Na začátku výsadby je rozhodující výběr rostlin. Zvvážit se musí poloha, aby svým vzrůstem nepřekážely ve výhledu či svými kořeny nenarušovaly stavby okolo, nebo nezasahovaly do inženýrských sítí. 


Obec se proto rozhodla být v kontaktu s odborníky, kteří by výběr a skladbu dřevin doporučili. Aby se rostlinám dařilo a prospívaly, je na úplném jejich začátku důležitá intenzivnější péče, zalévání a odplevelení. Obec věří, že je toto možné zajistit například i spolupráci s Vámi, obyvateli Střelic. 

 

Pokud máte zájem se do projektu o hezčí obec zapojit, pošlete na e-mail eva strelicnik.cz označení vaší adresy nebo zavolejte p. Bartoňové na tel.: 773 906 859. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: streliceubrna.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz