Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Novinky v ZOO PARK Vyškov

20.7.2023 | Vyškov

ZOO PARK představil dlouho očekávané novinky pro letní sezonu - procházka mezi novými jezírky, které se staly domovem pro různé druhy ptáků, obojživelníků i hmyzu, dále pestrá směs vodních rostlin a nově vysázená tráva, stromy a keře.


 

Letošní letní sezona ve vyškovském ZOO PARKU začala slavnostním otevřením dlouho očekávané novinky. Expozice vodní drůbeže je hotová. Zvířatům nabízí lepší podmínky pro život a návštěvníkům velkorysou procházku mezi pěti novými jezírky. Ta se postupně stávají domovem různých druhů ptáků, obojživelníků i hmyzu, obdivovat je možné i pestrou směs vodních rostlin a nově vysázené stromy.

 

Na nové místo k životu čekaly v zázemí zoo běžné druhy kačen a hus, dnes už obývají dvě propojená jezírka a jejich přilehlé okolí v centru expozice. Nově pořízené labutě černé žijí společně s divokými husami v prostoru vodní plochy poblíž Hanáckého statku. A v dolní části nově vybudovaného celku naleznou návštěvníci exotičtější druhy kačen, jako je například kachnička mandarinská. „Vytvořili jsme celkem pět nových vodních ploch, respektive čtyři, protože dvě jsou spojené. Každá má vlastní okruh filtrace a čištění. Čtyři jezírka jsou určená ptákům, jedno slouží k pěstování vodních rostlin. Dařit se v něm ale může i žábám a bezobratlým,“ přiblížila ředitelka ZOO PARKU Dagmar Nepeřená koncepci nové expozice. 

 

Vodní nádrže jsou plněné vodou z vlastní vrtané studny a během čištění se vypuštěná voda nechává vsakovat zpět do půdy. „Podzemní pramen obsahuje hodně železa a manganu, takže se filtry trochu zanáší a bude nás to možná nutit k častějšímu čištění. Možnost starat se o každé jezírko zvlášť je ale pro nás nejlepší varianta,“ řekla k péči o vodní plochy Nepeřená.

 

Návštěvníci mohou sledovat vodní ptáky přes nízký plot, podél kterého jsou vysázené keře, nebo se mohou procházet přímo mezi vodními plochami. K tomu slouží lávka ze sibiřského modřínu, která v některých místech mírně vystupuje nad terén. Ze stejného dřeva jsou vybudovány i malé otevřené přístřešky pro ptáky.

 

Celá expozice se bude postupně proměňovat spolu s tím, jak porostou nově vysázené keře, tráva, rostliny a také stromy. „V horní části plánujeme ještě dobudovat hrací prvky pro děti s vodní tematikou. Původně měly vzniknout už nyní, ale vzhledem k finanční náročnosti projektu jsme realizaci této části odsunuli až na příští rok,“ vysvětlila ředitelka. 

 

Obnova prostoru pro vodní drůbež stála 8,6 milionu korun, hlavní práce zajistila firma DOBEŠ-STAVBY, s. r. o., technologii vodních ploch měla na starost firma Jezírka Banat, s. r. o., z Olomouce. Se starým výběhem pro vodní ptáky definitivně zmizely poslední doklady původního zookoutku, tak jak byl před 58 lety založen.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Vyškov-město.cz

Zdroj fota: Vyškov-město.cz

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz