Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Odpad z Brna a okolních obcí pomohl vyrobit rekordní množství tepla

21.1.2020 | Brno

Běžná spalovna slouží pouze k likvidaci odpadu, ale ne k energetickému využití. Zařízení ZEVO, které provozuje společnost SAKO, dále z odpadu vytváří energii, kterou využívají občané Brna. Zařízení ZEVO funguje pouze ve čtyřech městech v Česku.


 

Díky odpadu ze vyrábí teplo, kterým se vytápí brněnské domácnosti a podniky. V roce 2019 zdejší ZEVO vyrobilo z 233 tisíc tun odpadu z Brna a okolí 2,4 milionu gigajoulů tepla, což je nejvíc od roku 2011, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu po jeho rekonstrukci. Přes milion GJ putovalo občanům ve formě tepelné energie. Dodaná elektřina dosáhla hodnot 52 tisíc megawatthodin. 

 

Přeměnou odpadu v energie se nejen šetří neobnovitelné fosilní zdroje jako plyn a uhlí, ale omezuje se také produkce skleníkových plynů, podle městské společnosti SAKO Brno, která ZEVO provozuje, například úspora CO2 dosahuje až 250 tisíc tun ročně. 


Pro zařízení ZEVO platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí, a zbytkový odpad po spalování, tedy škvára, lze využít jako druhotnou surovinu například ve stavebnictví. 

 

V Brně má energetické využití odpadu dlouhou tradici. V srpnu 1905 tu byla nedaleko bývalé plynárny a elektrárny zprovozněna první spalovna na území Rakouska-Uherska a již tehdy vyráběla elektrickou energii. 

 

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Brno.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz