Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Po Vyškově na koloběžce!

22.6.2021 | Vyškov

Od poloviny června si lidé ve Vyškově mohou vypůjčit elektrické koloběžky. K dispozici je 30 koloběžek, které město rozmístilo na mnoha stanovištích po celém Vyškově. 


Vyškov se otevírá alternativní dopravě. Do ulic města totiž vyjedou desítky sdílených elektrických koloběžek. Pravidla pro jejich provoz řeší memorandum mezi městem a provozovatelem. V duchu rozvoje nemotorové dopravy se koloběžky v ulicích objeví v první polovině června.

 

Druhy sdílené dopravy jsou v posledních letech standardem mnoha měst nejen v České republice. Elektromobilita se dnes rozvíjí jako bezemisní způsob dopravy, a to hlavně v místech, kde je to z hlediska dopravně-bezpečnostního vhodné a smysluplné. „Jde o přirozený vývoj. Oslovila nás soukromá firma. Bylo nutné nastavit podmínky pro provoz elektrokoloběžek, aby nedocházelo k nežádoucím jevům, zejména kolizím s chodci a s ostatními účastníky silničního provozu. Provozovatel dokáže koloběžky nastavit tak, že v určitých zónách automaticky zpomalí snížením výkonu. Samozřejmě jde o místa s velkou koncentrací lidí,“ ujistil místostarosta Vyškova Roman Celý.

 

Zástupci radnice vytipovávali vhodné lokality pro sdílenou dopravu i systematické rozmístění stojanů na jejich odstavování. „Ve spolupráci s provozovatelem budeme řešit nastalé situace, podle toho uvidíme, jak pevné místo si tato ekologická forma přepravy v našem městě najde,“ konstatoval místostarosta Celý.

 

Memorandum město uzavřelo s brněnskou společností Yoyway, s. r. o. Obě strany si podle něj uvědomují, že mohou samostatně či společně přispět k rozvoji této dopravy. Deklarují svou vůli usilovat a zasazovat se podle svých možností a vlastních zájmů o systematický a promyšlený rozvoj cyklistické dopravy na území Vyškova. 

 

Zájemci si budou moci zapůjčit 30 elektrokoloběžek, rozmístěné budou na mnoha stanovištích po celém městě: na Masarykově náměstí, u obchodních domů, na nádražích či ve Smetanových sadech. Vyškov nebude jejich provoz žádným způsobem dotovat, jde o komerční aktivitu. 

 

Tým lidí dopravní prostředky každé ráno rozveze do ulic, v průběhu dne upraví špatně rozmístěné koloběžky, doplní je do míst, kde chybí. Přes noc je sbírá, nechává nabít a kontroluje jejich technický stav. V současné době probíhá s ohledem na situaci i během dne dezinfekce. „Vypůjčení elektrické koloběžky funguje přes aplikaci. K jejímu odemknutí je potřeba naskenovat QR kód, který je na ní viditelně umístěný. Platba za půjčení koloběžky je uživateli po ukončení jízdy automaticky stržena z karty uložené v aplikaci. Podobné formy dopravy dlouhodobě podporujeme, proto jsme dali šanci i tomuto projektu,“ doplnil vyškovský místostarosta. 

 

Před zapůjčením se uživateli navíc zobrazí bezpečnostní instrukce, kterými se má během jízdy řídit. Zjistí z nich také zásady správného a bezpečného parkování. Elektrokoloběžky zákon považuje za dopravní prostředek stejně jako kola. „Mohou jezdit po pozemních komunikacích a cyklostezkách, zákon nicméně výslovně zakazuje pohyb po chodnících jiným účastníkům než chodcům,“ potvrdil místostarosta města.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: vyškov-město.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz