Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Rozsudek nad cenzurou obecního zpravodaje Brno-Kohoutovice

22.2.2017 | Kohoutovice.org

Potvrzeno soudem – Kohoutovický Kurýr je cenzurován v rozporu s Tiskovým zákonemCelý rok se opoziční zastupitelka v městské části Brno-Kohoutovice domáhala zveřejnění svého článku v obecním zpravodaji. Soud potvrdil, že cenzura ze strany radnice byla neoprávněná a že Kohoutovický kurýr byl cezurován v rozporu s tiskovým zákonem, rozsudek doposud nenabyl právní moci.


Zastupitelka Dana Kalčíková (Zelení a nezávislí) z brněnských Kohoutovic chtěla občany informovat o neetickém jednání politiků ve vedení radnice. O tom, že politici vybrali za tajemníka radnice člověka, který před pár lety na tom místě pracoval a musel odejít kvůli prokázané zpronevěře obecních peněz. Zastupitelka v článku dále žádala dotyčného tajemníka a také starostu Petra Šafaříka (ČSSD), aby vše vysvětlili obyvatelům Kohoutovic. Vedení radnice zabránili uveřejnění jejího článku v obecním periodiku. Nedávno soud pravomocně rozhodl, že jednali neoprávněně a přikázal článek otisknout. 

Město Brno, které u soudu vystupovalo v zájmu městské části, se hájilo, že ze strany zastupitelky jde o projev nepochopitelné zášti k osobě starosty, jeho nedůvodné, cílené a opakované šikanování, že překračuje principy přiměřenosti a vyváženosti a že jde o svévoli, která soudní ochraně nepodléhá. Obhajobu soud vyvrátil slovy: “Tudíž z ničeho nevyplynulo, že by snad výlučným záměrem (cílem) navrženého textu byla veřejná dehonestace osoby Bc. Zdenka Krutka a pana Petra Šafaříka a nikoli realizovat obecný zájem (právo na informace) a svobodu projevu.“

Obhajobu "alespoň na té nejnižší úrovni obecní politiky by se nemělo stávat pravidlem, že se místní politik bude vědomě vystavovat ne vždy objektivním výpadům jdoucím až k samé hranici dobrých mravů a degradujícím jeho osobnostní práva.“ soud odmítl s odůvodněním, že “Již Tomáš Garrigue Masaryk přiléhavě říkával, „Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.““

Zdroj: Kohoutovice.org: Potvrzeno soudem - Kohoutovický kurýr je cenzurován v rozporu s tiskovým zákonem   

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz