Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Problémy definované na Fóru Zdravého města Znojma se nyní ověří anketou.

12.4.2018 | Znojmo

Čtvrtečního Fóra Zdravého města (dále FZM, Fórum) se zúčastnilo 115 obyvatel Znojma. Ti společně diskutovali nad různými oblastmi u osmi tematických stolů a definovali nové palčivé problémy Znojma. Ty budou nyní ověřené anketou. Cílem je získat tzv. „10P“, tj. max. deset oblastí, které si z pohledů občanů zaslouží přednostní řešení. Zapojit se občané mohou rovněž do online pocitové mapy města.

Přítomné přivítal starosta města Jan Grois, který poté předal slovo místostarostovi a zároveň politikovi Zdravého města Znojma Jakubu Malačkovi, který v úvodu přiblížil současný stav řešení problémů za rok 2017. Hovořil o revitalizaci Městského lesíka, o vzniku kulturně-vzdělávacího centra nebo o obnově venkovního bruslení. Celá prezentace bude ke stažení na www.znojmo-zdravemesto.cz. 

Pak přišla na řadu samotná diskuse a definování nových problémových oblastí, z nichž se hlasováním určilo 16 prioritních, které se nyní ověří veřejnou anketou. 

PROBLÉMY DEFINOVANÉ NA FÓRU (řazeno dle abecedy):

 • Odkoupit objekt "Domeček" a zřídit zde kulturní centrum
 • Navrátit kapli Panny Marie Pomocné na Mariánské náměstí
 • Platit za odpady dle produkovaného množství odpadů
 • Regulovat množství dočasných objektů k podnikání
 • Řešit prostor bývalého autobusového nádraží
 • Řídit dopravu policií ČR v době špiček (křižovatka Palackého a Rooseveltova)
 • Sociální bydlení
 • Vybudovat novou sportovní halu (využít státní dotace)
 • Vybudovat sdílený prostor pro malé podnikatele
 • Vystavit nové LDN
 • Vytvořit studentský městský parlament, který by jednal s radnicí (členové: studenti studující ve městě a studenti bydlící ve městě i jinde = s cílem podporovat v mladých lidech občanskou zodpovědnost)
 • Zlepšit údržbu Gránického údolí - údržba cest, objektů a zřídit WC
 • Zlepšit údržbu komunikací
 • Zřídit jesle (např. Maceška)
 • Zřídit kontejnery na plasty a bioodpad na centrálním hřbitově
 • Zřídit turistické informační centrum na nádraží ČD 

Tyto problémy budou následně ověřeny veřejnou anketou, která bude probíhat od pondělí 9. dubna do pátku 4. května. 

JAK BUDE ANKETA PROBÍHAT?

Z 16 určených problémových okruhů můžete zvolit dva, které vás trápí nejvíce. Pokud vnímáte jako problém něco zcela jiného, pak to budete moci rovněž uvést. Cílem ankety je ověřit, zda respondenti cítí jako důležité stejné problémy, které byly formulovány na Fóru – získat tzv. „ověřené problémy“.

Z této ankety se sestaví žebříček max. 10 nejpalčivějších problémů (dle počtu hlasů), který se posléze srovná s žebříčkem, který vznikl na Fóru. Pouze ty problémy, které se objeví v obou žebříčcích, budou předloženy orgánům města k přednostnímu řešení. Může jich být deset (tzv. „10P“), ale také méně, pokud se žebříčky budou rozcházet. 

KDE MOHOU OBČANÉ HLASOVAT?

 • Znojmo se zapojuje do pilotního projektu hlasování v rámci Mobilního rozhlasu. Lidé zaregistrovaní do systému tak informaci o hlasování dostanou automaticky (registrace probíhá na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz, služba je pro občany zdarma).
 • Hlasovat budou moci samozřejmě i ti, kteří do platformy Mobilního rozhlasu zapojení nejsou. Odkaz na anketu bude umístěn na webových stránkách www.znojmocity.cz a www.znojmo-zdravemesto.cz a na facebooku města Znojma www.facebook.com/znojmocity.cz.
 • Anketní lístek bude možné vyplnit také na podatelně úřadu na Obrokové 1/12 a anketní lístek naleznete i v dalším čísle Znojemských LISTŮ. 

O výsledcích budeme informovat na uvedených webových stránkách a ve Znojemských LISTECH. Anketou ověřené problémy budou poté předloženy orgánům města, navrhne se způsob jejich řešení a stanoví se odpovědnost za jejich plnění. 

Součástí Fóra bylo i vytváření pocitové mapy města Znojma, kde mohli lidé různě barevnými špendlíky znázornit, jak se v dané lokalitě cítí. Do tvorby pocitové mapy se budou moci zapojit i občané prostřednictvím online verze, která bude umístěna na webových stránkách Zdravého města Znojma. 

V letošním roce byl do programu Fóra zařazen i projekt Rozhýbejme děti mateřských škol.  Do projektu se zapojilo 5 znojemských školek a o nejlepším projektu rozhodli přímo účastníci Fóra. Mezi školky bylo tak rozděleno celkem 7 000 korun. 

Pro všechny přítomné byl také připraven doprovodný program a to v podobě stánku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo, kde studenti nabídli měření krevního tlaku, analýzu tělesného tuku, tělesné vody a podíl svalové hmoty a zapojil se i Cyklo Klub Kučera Znojmo, který prezentoval cykloturistické cíle v našem regionu a představil projekt Do práce na kole a Kola pro Afriku. Nechybělo ani drobné občerstvení a tombola. 

O FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA

Fórum Zdravého města, které je součástí aktivit Zdravého města Znojma, je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu od občanů. Účastníci se mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Letošní Fórum bylo v pořadí již pátým. Výstupem fóra je formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (tzv. "10P"), stejně jako vyhodnocení závěrů z minulého fóra. 

 ZDRAVÉ MĚSTO ZNOJMO

Znojmo vstoupilo do asociace Národní sítě Zdravých měst ČR na podzim 2013 a zahájilo tak projekt Zdravé město Znojmo. Jeho hlavním cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel, a to prostřednictvím zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, prostřednictvím strategického plánování, a především prostřednictvím spolupráce s veřejností. Mezi hlavní aktivity Zdravého Znojma patří veřejná projednávání klíčových projektů s občany, pravidelná setkávání v rámci Fóra Zdravého města či kampaně ke Dni Země, Dni bez aut, Dnům zdraví či akce v rámci projektu Rodiny Okurkovy, který se zaměřuje na odpady, čistotu a zeleň ve městě.

zdroj: www.znojmocity.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz