Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Rehabilitační chodník v Brně

24.11.2021 | FNUSA

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má nový ergoterapeutický prvek. Jedná se o speciální rehabilitační chodník, který podporuje správnou senzomotoriku dolních končetin. Chodník obsahuje například kůru, štěrk, špalky a písek. 


Nejen pacienti Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně budou moci využívat ergoterapeutické prvky rozmístěné v areálu nemocnice. První realizovanou vlaštovkou je speciální rehabilitační chodník, jehož složení z rozličných materiálů stimuluje receptory rozmístěné na ploskách nohou a podporuje tak správnou senzomotoriku dolních končetin. 

Projekt vznikl z iniciativy ergoterapeutů z Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace FNUSA a LF MU, kteří chodník plánují využívat při práci s pacienty, samozřejmě v době, kdy jim to umožní počasí. „Bosá chůze je přirozenou rehabilitací nejen pro plochonohé, ale i pro jiné pohybové potíže při různých pohybových onemocněních,“ komentuje přínos ergoterapeutka Ladislava Chanovická.

Rehabilitační senzorický chodník je primárně určen pro bosou chůzi, aby byla stimulace receptorů na chodidlech co nejintenzivnější. Návštěvníci mohou prostřednictvím svých chodidel vnímat například štěrk, kůru, šišky, špalky, ale i písek nebo zeminu. Informace o vlastnostech povrchu odchází z receptorů do mozku a z mozku se vrací zpět k jednotlivým svalům příkaz, jak se s nerovností nepravidelného povrchu vyrovnat.

Spolu s chodníkem pro pacienty v areálu vznikl také soft trekový prostor pro nácvik chůze v terénu a na jaře je v plánu instalovat gardenterapeutický stůl, na kterém si pacienti budou trénovat jemnou motoriku při péči o rostliny. „Pro pacienty, kteří jsou ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně hospitalizováni, jsou rehabilitační prvky nejen vhodnou cvičební pomůckou, ale i výborným prostředkem pro rozptýlení myšlenek. Místo navíc může být příjemným cílem setkání pacienta s jeho blízkými,“ okomentovala za fyzioterapeuty Ladislava Chanovická.

Celý projekt vznikl díky podpoře Nadace Partnerství a Nadace pojišťovny Kooperativa. Realizaci zahradnických prací zajistila firma NATIVI GARDEN.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: fnusa.cz

Zdroj fota: FNUSA

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz