Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Šardice založili biocentrum

23.11.2018 | Šardice

Biokoridor, ekologie, ŠardiceV letošním roce započala v Šardicích výsadba biocentra, která má navrátit do krajiny původní rostliny a živočichy. Napomáhá tak k návratu ekologické stability. Investorem je obec Šardice.


V roce 2018 byla zahájena výsadba lokálního biocentra v části obce Záhumenky pod hřbitovem a podél polní cesty C11 v k.ú. Šardice. Pozemky na tyto výsadby byly navrženy a vyčleněny v rámci KPU jako tzv. společné zařízení. V rámci realizace dojde k výsadbě dřevin do oplocenek, které budou zatravněny.

Biocentrum je biotop v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého systému. Vhodným stavem přírodních podmínek umožňuje existenci přirozených živočišných a rostlinných společenstev.

Zdroj: https://www.sardice.cz

Redakčně upraveno

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz