Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Soutěž Chytrá města pro budoucnost má v Brně svého vítěze

11.3.2019 | Brno

Nápad INCIEN vyrábět z odpadního bioplynu z čistírenských kalů energii, která následně pohání městské autobusy v Brně vyhrál v soutěži Chytrá města pro budoucnost. Autobus na bioplyn je v provozu od minulého roku.


Nyní autobus po Brně najezdil více než 5000 kilometrů. Dopravní podnik města Brna prozradil, že tato technologie předčila všechna očekávání a plyn je stejně kvalitní jako ten, který autobusy pohání běžně. Běžný zdroj pro autobusy je bohužel z fosilních zdrojů. Společně přechází na skutěčně ekologickou cestu rozvoje české hromadné dopravy (a nejen té). 

Výhru v soutěži Chytrá města pro budoucnost za INCIEN přebrala Soňa Jonášová. 


V kategorii IDEA/VIZE Smart City 2018 vyhrál projekt Statutární města Brna a Dopravního podniku města Brna ve spolupráci s Institutem cirkulární ekoniky za projekt ,,Využití bioodpadů veřejnou hromadnou dopravou". Porotci v této kategorii ocenili unikátní vývoj a inspirativní aplikaci fenoménu cirkulární ekonomiky městskou hromadnou dopravou. 


Snad tohle vítězství v soutěži pomůže rozšířit myšlenku výroby čistého paliva pro MHD - bioplynu z bioodpadů a na lokální úrovni tak nastartovat cirkulární ekologickou budoucnost po naše města. 

 

Redakčně upraveno. 

Zdroj: Zajimej.se 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz