Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Stromy pro nové občánky ve Slavkově u Brna

12.11.2021 | Slavkov u Brna

Město Slavkov u Brna přivítalo nové občánky sázením stromů v lokalitě Kozí Hory II, nedaleko cesty na Křenovice. Rodiče nově narozených dětí zasadili celkem šedesát stromů. 


Mandloň, oskeruše, jeřáb… nejen to jsou stromy, které budou mnoho desítek let připomínat jména nově narozených dětí ve Slavkově u Brna. Slavkov 23. 10. 2021 poprvé přivítal nejmladší děti výsadbou stromů v nově založeném sadě v lokalitě Kozí Hory II, nedaleko cesty na Křenovice. V loňském roce zde místní svaz zahrádkářů vysadil prvních třicet stromů tvořící komunitní sad. Teď přibylo dalších šedesát stromů symbolizující kořeny nových Slavkováků.

 

Letos i v roce příštím se bude ve výsadbě pokračovat formou výsadby stromů za každé nově narozené dítě. Rodiče, kteří o tuto formu vítání projevili zájem, dostali od města darem nejen samotný strom a místo pro zasazení. Sazenici si mohli ozdobit pamětní cedulkou se jménem svého potomka. V letošním roce kvůli koronavirové pauze město přivítalo občánky, kteří se narodili v roce 2020, některé dokonce na konci roku 2019. Další vlnu výsadby radnice plánuje uskutečnit na jaře.

„Bylo nám opravdu velmi líto, že v posledním roce jsme nemohli přivítat naše nové občánky. Proto když jsme se zamýšleli nad tím, jak se k této tradici opět vrátit, napadlo nás spojit tuto společenskou akci se smysluplným poselstvím. Rodiče tak získají pro své dítě nejen „strom“, ale i cíl svých vycházek s dcerkou nebo synem. Mohou sledovat a vnímat, jak dítě i strom rostou a jakou péči potřebují. Našemu městu zas bude tento nový kus zeleně po mnoho let připomínat životy a osudy místních obyvatel …,“ komentoval akci starosta města, Michal Boudný.

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo bez spolupráce a aktivního zapojení místních obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou konzultaci. Jmenovitě patří dík panu Vladimíru Lužovi a panu Jiřímu Matyáši. Technické zázemí poskytly Technické služby. Výrobu nerezových cedulek a dopravu stromků zajistila společnost LIKO-S. Akci pořádá město Slavkov u Brna.

V případě vašeho zájmu o zapojení se do další vlny výsadby za nově narozené děti s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna kontaktujte matriku – paní Lenku Elznerovou: lenka.elznerova@slavkov.cz

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Slavkov.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz