Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Dotace

V Dolní Radouni obyvatelé provedli údržbu vysázených stromů

26.06.2024

Mezi obyvateli Dolní Radouně se najdou pracanti, kterým záleží na vzhledu prostředí, ve kterém žijí. Nejen, že před dvěma lety vysázeli na návsi nové stromy, ale také se o ně dokáží postarat. více …


V přírodních meandrech zadržuje Lovecký potok vodu

20.06.2024

Mezi Třeští a Stonařovem se rozkládá krajina lesů, rybníků a tůní, jde o přírodní park Rybníky v Pouštích. Lesy ČR se postarali o navrácení Loveckého potoka do jeho přirozené toku.

  více …


Novostavba zemních tůní nedaleko Radouňky zvýší biodiverzitu lokality

29.05.2024

Město Jindřichův Hradec pracuje na projektu Zvýšení biodiverzity města a jeho okolí - tůně a výsadby. Kromě již exitujících tůní v místní části Radouňka přibydou v intravilánu města další nové nadzemní tůně. více …


Ústí nad Orlicí nabízí občanům opět dotace na ochranu a zlepšení životního prostředí ve městě

19.01.2024

Město Ústí nad Orlicí připravilo a vyhlásilo pro své občany dotační titul „Podpora životního prostředí na území města Ústí nad Orlicí v roce 2024“ se čtyřmi oblastmi podpory. Dotační program město vypisuje od roku 2021. více …


Litomyšl vybudovala park, který dokáže zadržet vodu v krajině

11.10.2023

Skvělé místo pro rodiče s dětmi a na vycházky a hodnotné místo pro přírodu, tak by se dal shrnout význam nového parku v Litomyšli. Hlavní funkcí parku je totiž zadržení vody při přívalových deštích a její přirozené zasakování v terénu. V parku bylo vysázeno okolo tří stovek stromů, pětiset keřů a 5,5 tisíce cibulovin. Na okraji města tak vznikl další zelený prostor, který by do budoucna měl být součástí pomyslného zeleného pásu kolem města. více …


V Martinicích u Velkého Meziříčí mají nové workoutové hřiště

20.09.2023

Malá obec Martinice u Velkého Meziříčí má své vlastní workoutové hřiště. Obec chtěla vybudovat hřiště pro mládež od cca 15 let, podala žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj a podařilo se jí získat podporu ve výši 80 % výdajů.  více …


Na Třeboňsku vybudovaly Lesy ČR vodní nádrž Lesník

15.09.2023

V jihočeské oblasti Třeboňska, protkané rybníky a umělými kanály, které rybníky propojují, byla na zamokřených územích vybudována nová lesní nádrž. více …


Nový rekreační areál s cyklostezkou otevřeli v Pelhřimově

28.08.2023

Obyvatelé Pelhřimova mají v létě možnost rekreace u rybníka Stráž, který je vhodný ke koupání i rybaření. Nyní dostala plocha u rybníka novou, moderní podobu. Mezi novinky patří i cyklostezka. více …


Nové veřejné osvětlení ve Vysokém Mýtě šetří elektrickou energii i náklady

29.04.2023

Vysoké Mýto využilo dotačních prostředků a zrealizovalo další etapu revitalizace veřejného osvětlení. Město ušetřilo při investici a ušetří následně každý rok v provozu. více …


Úspěšně se obnovuje starý vodní mlýn v Petrovicích u Nového Města na Moravě

09.04.2023

Areál starého mlýna v Petrovicích, místní části Nového Města na Moravě se nachází u potoka Bobrůvka. Jedná se o raně barokní stavbu s velmi cennou fasádou. Majitelé pracují na postupné obnově budovy, po rozsáhlých opravách zde chtějí udělat veřejně přístupné muzeum. více …


Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz