Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Umístění obchvatu Břeclavi bylo podle soudu nezákonné

4.5.2017 | Děti země

Jihomoravský kraj Soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje a Ministerstva životního prostředí o uložení kompenzačních opatření za významné negativní vlivy plánovaného obchvatu Břeclavi silnicí I/55 na území soustavy NATURA 2000. Důvodem byla absence stanoviska EIA, které mělo být vydáno před umístěním stavby.


Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí na základě žaloby Dětí Země – Klubu za udržitelnou dopravu z Brna a spolku Voda z Tetčic z listopadu 2015. „Soud uznal námitku, že rozhodnutí o kompenzačních opatřeních nelze vydávat, pokud neproběhlo podrobné vyhodnocení vlivů obchvatu na životní prostředí, jelikož jeho trasa prochází přes chráněné území evropské soustavy NATURA 2000. Výsledkem tohoto procesu pak mělo být stanovisko EIA jako povinný podklad pro vydání územního rozhodnutí, což se nestalo,“ popisuje složitý a zcela ojedinělý případ řetězících se nezákonností úřadů od roku 2004 předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle něho je kromě krajského úřadu v Brně a Ministerstva životního prostředí větším viníkem při porušování zákona především stavební úřad v Břeclavi, který v únoru 2007 vydal pro obchvat územní rozhodnutí, aniž mezi podklady bylo souhlasné stanovisko EIA.

„Jelikož náš stát vstoupil v květnu 2004 do Evropské unie a byly stanoveny evropsky významné lokality s přísnějším ochranářským režimem, mělo si Ředitelství silnic a dálnic ČR buď samo požádat o zahájení podrobného procesu EIA a získat tak stanovisko EIA, nebo ho měl k tomu vyzvat stavební úřad v Břeclavi, který vedl územní řízení a který v roce 2007 obchvat v rozporu se zákonem umístil,“ vysvětluje dále Patrik.

Současný stav schvalování obchvatu Břeclavi je takový, že se před zahájením stavebního řízení musí pět až deset let čekat, dokud navržená kompenzační opatření budou skutečně funkční. Souběžně s tím bude ale paradoxně probíhat celý proces EIA, který bude jednak posuzovat různé varianty obchvatu Břeclavi a jednak může uložit další kompenzační opatření, takže vydané a dosud platné územní rozhodnutí může být bezcenné.

„Děti Země již asi dvacet let v různých koncepčních materiálech a v krajských plánech navrhují, aby kolem Břeclavi byla vybudována čtyřpruhová dálnice D55, která propojí dálnici D2 a rakouskou dálniční sítí, takže nebude nutné stavět dálnici D52 z Brna na Vídeň přes Mikulov,“ připomíná ještě Patrik.

Jelikož území plánovaného obchvatu Břeclavi silnicí I/55 není v Zásadách územního rozvoje kraje vůbec schválené a chráněné, může být podle Dětí Země v novém procesu EIA prosazení jiného koridoru obchvatu města jednodušší. Nezávislé ekologické studie totiž prokazují, že je výhodnější kolem Břeclavi postavit dálnici D55, než stavět dálnici D52 na Mikulov a Vídeň a navíc ještě obchvat města se silnicí I/55.

Redakčně zkráceno, zdroj: http://detizeme.cz

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz