Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

V NP Podyjí bylo za leden viděno nejvíce druhů ptáků v historii

8.2.2021 | Národní park Podyjí

Národní park Podyjí patří k nejmenším v České republice. Navazuje na něj Národní park Thayatal. Mezi jeho nejhezčí místa patří Králův stolec, Hardeggská vyhlídka a Sealsfieldův kámen, zámek Vranov nad Dyjí nebo Pašerácká stezka. V parku je k vidění mnoho druhů ptáků, hmyzu a jiných živočichů. 


Hned tři nové druhy zimujících vodní ptáků viděli ornitologové během letošního lednového sčítání na řece Dyjí v národním parku. Celkově vědci v národním parku napočítali 680 jedinců z devatenácti různých druhů vodních ptáků a ptáků vázaných na vodní prostředí.

Poprvé se tu objevil v mělčinách zarostlých rákosím a v ostřícových bažinách hnízdí chřástal vodní a dva nové druhy kachen. Kromě vodních ptáků ale odborníci zmapovali i několik opeřenců, kteří obvykle odlétají zimovat do teplejších krajin. V přírodě Podyjí se tak začíná projevovat trend oteplujícího se klimatu a mírných zim. 

Kromě chřástala vodního je novinkou mezi zimujícími vodními ptáky i lžičák pestrý. Ornitologové ovšem při procházení kolem řeky registrují kromě vodních i ostatní druhy ptáků. Letos zjistili neobvykle vysoké počty zimujících červenek. Všimli si i drozda zpěvného nebo sluky lesní. Jsou to ptáci, kteří od nás na zimu obvykle odlítají, i když ne příliš daleko. Jejich pobyt u nás je ale v souladu s trendem oteplování klimatu a dosavadním mírným průběhem zimy.

Už pravidelně se v zimě v Podyjí naopak objevuje severská kachna hvízdák eurasijský. Letos do NP zavítala ale v rekordním počtu. Na dolní Novomlýnské nádrži bylo napočítáno skupinou pozorovatelů 740 hvízdáků. Jedná se o rekordní počet pro jakoukoli lokalitu v Česku. Je tím zároveň už nyní překonáno i jejich celorepublikové maximum z roku 2018. Jížní Morava tento druh evidentně přitahuje. U odkalovací nádrže hrušovanského cukrovaru letos sečetli 501 hvízdáků.

Orla mořského jste letos mohli možná vidět kroužit i nad Znojmem. Ornitologové jich v národním parku napočítali hned šest. Krásný pohled nabízí i nejméně sedm výrazných ledňáčků říčních. Mapovatelé také zahledli šest nenápadných pěvců skorců vodních.

Potvrzen byl i stálý výskyt nepůvodní kachničky mandarinské, která žije již trvale v meandru Šobesu. V letošním roce bylo zde pozorovatelných devět jedinců této kachny. 

V parku i letos zimuje rybí predátor kormorán velký. Svojí chutí na vysazované ryby dělá vrásky rybářům napříč Evropou. Během sčítání ornitologové zmapovali dvě větší hejna o součtu necelých 160 jedinců. To ale nijak nevybočuje z dlouhodobých průměrných počtů. Do Podyjí se ornitologové vydali sčítat zimující vodní ptáky už po sedmnácté. Během druhého lednového víkendu se tak zapojili do celosvětové akce IWC (International Waterbird Counting), která se uskutečnila ve více než 170 zemích světa.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: NP Podyjí

Zdroj fota: Národní park Podyjí 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz