Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Valtice obnovily tůně

6.11.2018 | Valtice

Valtice, tůně, ekosystémVe Valticích u zahrádkářské kolonie Úvaly byly vytvořeny tůně, které skýtají život mnoha obojživeníkům, vodním ptákům, rostlinám. Plní také funkci při zadržování vody v krajině.


Město Valtice dne 29.10.2018 na svém facebookovém profilu uvedlo:

Tůně kousek za místní částí Úvaly přispívají k rozmanitosti krajiny

V březnu 2014 Město Valtice zrealizovalo projekt s názvem „Niva Svodnice Úvalského rybníka“. Projekt byl realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostřední (SFŽP) ve výši cca 1,5 milionu korun, čtyři sta tisíc pak doplatilo město Valtice. 
Prakticky se jednalo o vytvoření pěti tůní, které jsou periodicky zavodňovány v závislosti na počasí a především výšce podzemní vody. Nyní je zřejmé, že se záměr projektu vydařil. Tůně nabízejí životní prostor vodním ptákům, rostlinám, obojživelníkům a plní také funkci při zadržování vody v krajině. 
Tůně nepřehlédnete, pokud se vydáte na kole (za areálem SEVA FLORA) z Valtic okolo tzv. Šedova mlýna. Jsou u zahrádkářské kolonie těsně před místní částí Úvaly.

Zdroj:https://www.facebook.com/valtice.eu/?ref=br_rs

Zdroj foto: https://www.valtice.eu/urad/podporene-projekty/niva-svodnice-nad-uvalskym-rybnikem-zlepseni-prirodnich-pomeru-v-evl-145cs.html?ftresult=niva+foto

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz