Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Ve Znojmě se nově třídí separovaný odpad na koupališti a hřbitovech

13.8.2022 | Znojmo

Znojmo díky kampani, která se zabývá životním prostředím rozšířilo stanoviště na separovaný odpad. Nově lze třidit na hřbitovech a Městské plovárně Louka. Na plovárnu přibyly nádoby na papír a plast. Nové kontejnery na tříděný odpad byly také umístěny na Centrálním a Louckém hřbitově. Třídit lze plast a bioodpad.


Třídění odpadů je velmi důležité pro životní prostředí. Na to také v květnu upozornila kampaň Čisté Znojmo. Znojmo nyní rozšířilo stanoviště na separovaný odpad. Nově lze třídit také na hřbitovech a Městské plovárně Louka. „Na hřbitovech i koupališti končí v komunálním odpadu řada obalů, který lze vytřídit a dále zužitkovat, proto jsme také k tomuto rozšíření přistoupili,“ vysvětluje starosta města Znojma Jakub Malačka.

Na plovárně lze třídit papír a plast

Návštěvníci Městské plovárny Louka mohou nově třídit odpad i zde. Díky projektu „Třídíme i na koupališti“, který realizuje obalová společnost EKO-KOM, v tomto prostoru přibyly nádoby na papír a na plast. Součástí projektu jsou také informační letáky, které radí, jak správně odpad třídit. „Máme radost, že můžeme na projektu spolupracovat. Nejenže pomůžeme životnímu prostředí, ale také jsme nádoby od společnosti EKO-KOM získali bezplatně,“ říká starosta.

 

Třídění odpadu na hřbitovech má svá pravidla

Nové kontejnery přibyly také na Centrálním a Louckém hřbitově, kde je nyní možné třídit plast a bioodpad. Každé třídění odpadů má svá pravidla, která je potřeba dodržovat. Jedná se především o komodity, které patří do různých kontejnerů. Specifičtější třídění nastává právě na hřbitovech. „Vytvořili jsme infopanel, který přesně specifikuje, kam který odpad patří nebo naopak nepatří. Třídění zde budeme pečlivě kontrolovat. Správné třídění je totiž důležité pro další zpracování odpadu,“ doplňuje Jakub Malačka. 

Do žluté nádoby na plast na hřbitově lze vhodit igelitové obaly, PET lahve od nápojů či ostatní obalové plasty. Naopak sem nepatří hřbitovní svíčky, plastové kalíšky od svíček, umělé květiny, keramika, porcelán, kovy, papír, sklo, textil a žádný jiný odpad. 

Do hnědé nádoby na bioodpad lze vhodit živé i uschlé květiny bez vazby, listí, trávu, plevel, větve, zeminu z květináčů. Rozhodně sem ale nepatří drátky, kameny, květináče, obalové materiály či stuhy.  Rostlinný odpad se dále zpracovává na kompostárně a rozdrcené plasty znehodnocují kvalitu vzniklého kompostu, navíc také mohou způsobit technické potíže na drtiči. 

 

Třídění ve Znojmě

Celkově lze ve Znojmě třídit odpad do 10 druhů kontejnerů a popelnic. Konkrétně papír, plast, čiré sklo, barvené sklo, kov, olej, elektrozařízení, textil, roušky/respirátory a bioodpad. Dále je možné pro obyvatele Znojma zdarma odevzdat odpad na dvou sběrných dvorech na ulici Dobšická a na ulici K Suchopádu v Příměticích. Aktuálně se ve městě nachází 140 sběrných hnízd. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, Znojmo ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Úspora, které město v roce 2021 dosáhlo představuje více než 5 500 tun emise CO2 a 73 mil. MJ úspory energie. 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: znojmocity.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz