Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Velké Pavlovice vysazují biokoridory

24.10.2018 | Velké Pavlovice

Biokoridor, ekologieVe Velkých Pavlovicích roste biokoridor. Díky dřevinám, kterých bude do konce roku 2018 vysazeno přes deset tisíc, vznikne územní systém ekologické stability a navíc bude působit proti erozi.


V uplynulém týdnu byla zahájena výsadba biokoridorů, které jsou součástí projektu „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“. Vysázené stromky jsou proti okusu zvěří chráněné ploty z lesnického pletiva a proti plevelům a vysychání půdy vrstvou mulčovací kůry.

Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce estetické a rekreační.

Do konce roku 2018 bude v rámci projektu vysazeno 10 128 kusů dřevin (z toho 5 791 kusů stromů a 4 337 keřů), včetně povýsadbové péče a založeno 78.193 m² travnatých porostů včetně povýsadbové péče. 

Zdroj: http://www.velke-pavlovice.cz/vysadba-biokoridoru?fbclid=IwAR2B4c6lqwRx0-i2P7-1qVy8MwMmGm9QHwKjUpvlEWHdhyworVZ67mlki18

Redakčně upraveno

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz