Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Zámecký rybníček v Blansku se po revitalizaci znovu napouští

28.8.2020 | Blansko

Rybníček v zámeckém parku byl bez vody již od podzimu 2019. Kvůli opravě a celkové revitalizaci, která mu vrátila podobu z 19. století. Opravy byly již  hotové a rybník byl napuštěn.


Rybník už je vyčištěný a upravený, od pondělí 6.4. do něj znovu přitéká Pálavský potok. Kompletní oprava zahrnovala stabilizaci břehové linie rybníku i břehové linie ostrůvku uprostřed rybníku, výměnu výpustního zřízení, tzv. požeráku, který už nebyl funkční. Došlo také k odtěžení sedimentů, ty se částečně opět využily k doplnění ostrůvku, který byl z velké části rozplaven. 

 

Nové výpustní zařízení teď zajistí to, že voda nebude nekontrolovatelně odtékat, zvýší se i objem vody, kterou rybník pojme. V rybníku bude díky revitalizaci větší objem vody, nebude se tolik prohřívat a budou lepší podmínky pro lokální biotop. 

 

Všechny práce město průběžně konzultovalo s Vodoprávním úřadem a s Národním památkovým ústavem, na základě jejich požadavku se obvod ostrůvku zpevnil pomocí modřínových kůlů a získal tak podobu z poloviny 19. století. Modřínová palisáda je ale k vidění pouze nyní během napouštění, po dopuštění bude celá ponořená pod vodou tak, aby vydržela několik desetiletí. Obvod ostrůvku zpevnily také menší kusy lomového kamene. 

 

Vzácné poklady v podobě historických nálezů rybníček nevydal, dělníci v nánosech bahna objevili pouze odpadky a černou skládku. 

 

V mělčí části rybníčku se zpět vysázely sazenice leknínů. Arboristé pokáceli trojici vzrostlých stromů, jejichž odstranění doporučil dendrologický posudek. Za pokácený stromy budou ihned vysazeny nové dřeviny. Dřevo letitých stromů bude použito pro knihobudku, v níž bude čtenářům nabízet tituly Městská knihovna Blansko. Do parku by se dřevo z nich mohlo vrátit také v podobě nových laviček. Město také zvažuje, že materiál později využije na výrobu soch. 

 

Úpravy nepřestanou ani kolem rybníčku, tam by měly v příštím roce vzniknout mlatové chodníčky, připraveny budou také plochy na výsadbu květin. 


Na revitalizaci rybníčku nyní naváže rekonstrukce brány u zadního vstupu do parku. Znovu vystaveny budou dočasně odstraněné pilíře brány. K obnově se v co největší míře použijí původní pískovcové bloky a cihly. Budou dány nové trámy, které pilíře spojovaly, neboť ty byly zasaženy dřevomorkou a různými druhy hub. Na přelomu května a června počítají s vypuštěním okrasných ryb.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Blansko.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz