Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Zmodernizovaná čistička odpadních vod v NP Podyjí

11.11.2021 | ovodarenstvi.cz

V červnu byla dokončena modernizace čistírny odpadních vod ve Vranově nad Dyjí, od té doby je na rok ve zkušebním provozu. Celková částka se vyšplhala na 55 milionů korun. 


Společnost Swietelsky stavební dokončila ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku modernizaci čistírny odpadních vod za 55 milionů korun. Investorem byl dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko. Práce trvaly od loňského března do letošního června, od té doby je čistička ve zkušebním provozu, který potrvá rok. Cílem modernizace je kromě jiného ochrana Národního parku Podyjí, uvedl v tiskové zprávě tajemník svazku Luděk Müller.

"Původní čistička z roku 1995 už nevyhovovala současným požadavkům. Měla řadu technických nedostatků a tím vznikaly i rizikové situace. Její modernizace byla tedy nutná už kvůli ochraně přírody Národního parku Podyjí. Nevyhovující bylo kalové hospodářství, chyběla možnost zahuštění i zařízení pro srážení fosforu," řekl Müller.

Rekonstrukce byla složitá především proto, že čistička při ní byla v provozu. Řadu objektů dělníci přestavěli a některé úplně zbourali. Nové jsou například betonové aktivační nádrže, strojovna, provozní a technické objekty nebo biologická část čističky. Zároveň přibyla chybějící zařízení, jako automatické řízení procesu čištění a měření vypouštěných vod, zkvalitňující odstraňování znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

Bilanční kapacita vranovské čističky se zvýšila z 1200 ekvivalentních obyvatel, což označuje míru znečištění vyprodukovanou jedním obyvatelem, na maximální týdenní kapacitu 1800. "Na místní výstavbu ani zvyšující se turismus ale nemá vliv. Z tohoto pohledu měla už původní čistička dostačující kapacitu. Primární pro nás byla kvalita čistění a vypouštěných odpadních vod, tedy ochrana vodních toků a přírody," uvedl starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: ovodarenstvi.cz

Zdroj fota: pixabay.com
 

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Nejčtenější v jihomoravském kraji:

    Filtryvody.cz