Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Znojmo vyzývá občany k adopci ptačí budky

15.3.2021 | Lesy Znojmo

Lesy Znojmo se rozhodly oslovit veřejnost k adopci ptačí budky pro volně žijící ptáky. Ptačí budky pomohou v úkrytu před zvěří. Mnoho ptáků přišlo o své obydlí kvůli kůrovci, adopce budky jim pomůže vrátit domov zpět. 


Všude kolem sebe vidíme, jaké škody za sebou zanechal kůrovec. Zároveň se stromy mizí mnoha ptačím druhům přirozené hnízdní možnosti. Proto se Lesy Znojma rozhodly oslovit veřejnost a opeřencům tak nabídnout hnízdní budky, které budou umísťovány na vhodná stanoviště v Městských lesích Znojmo. 

 

Bude se jednat o budky mj. pro sovy, které lesníkům možná pro někoho překvapivě pomáhají v ochraně lesa. Sovy totiž dokáží ulovit velké množství hlodavců, kteří páchají obrovské škody nejenom v zemědělství, ale i na nově vysázených stromcích na pasekách. Tyto dokáží hravě zničit. Trávení hlodavců se lesníci chtějí rozhodně vyhnout. Stromy musí zpět do lesa, holiny se musí znovu rychle zazelenat.

 

Dřevo, ze kterého jsou budky vyrobeny pochází lesů, kde se hospodaří trvale udržitelným způsobem. Garantem tohoto hospodaření je certifikace PEFC. Cílem certifikace je zachování lesů a jejich rozšiřování, abychom my i generace budoucí, mohli využívat environmentálních, sociálních a ekonomických přínosů, které lesy nabízejí se zachováním zodpovědného přístupu k lesním ekosystémům a respektu k přírodě.

 

Chcete-li lesu pomoci formou adopce budky, kontaktujte Janu Trojanovou (gabrhelova@znojmolesy.cz). Zakoupená budka bude zaměstnanci Městských lesů instalována na místo v Městských lesích Znojmo a dárce obdrží GPS souřadnice a certifikát o adopci.

 

Akce bude probíhat do konce září 2021.

 

V nabídce jsou tyto budky: 

Sýkorník, rehkovník (cena 300Kč včetně DPH)

Budka pro kalouse ušatého, puštíka, sýce (cena 600Kč včetně DPH)

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: Lesy Znojmo

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:    Reklama

    Co se dělá pro životní prostředí:

    Filtryvody.cz