Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Brno rozdává dotace na oživení nábřeží

24.9.2018 | BrnoBrno

Statutární město Brno vyhlásilo již 3. kolo dotačního programu, jehož cílem je podpora projektů oživujících nábřeží brněnských řek a zvyšujících jejich společenské využití. Podpořeny budou projekty, které usilují o návrat společenského života zpět k řekám a také cíleně zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu, čímž využijí potenciál tohoto jedinečného ekosystému.


Důvodem poskytování dotace je snaha města motivovat své občany k zájmu o své blízké okolí, kupříkladu prostřednictvím místních komunit, které se mohou stát významnou iniciativou v rámci vytváření kvalitního místa pro život. Projekty by měly v rámci přípravy či samotné realizace zapojovat širší veřejnost tak, aby byl podpořen místní společenský život.
Podmínky žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2019 jsou zveřejněny na webových stránkách OŽP MMB v sekci Oddělení motivačních programů a mohou být podávány od 15. září do 31. října 2018 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna. O poskytnutí dotace mohou žádat fyzické i právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna.

Redakčně upraveno. 

Zdroj: http://www.sever.brno.cz/novinky/60-oznameni/6550-na-brnenskych-nabrezich-to-zije.html

Foto: https://pixabay.com/cs/pt%C3%A1k-kachna-k%C5%99%C3%ADdla-rozmazat-bokeh-1867066/ 

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Nejčtenější v jihomoravském kraji:

Filtryvody.cz