Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Občané mohou získat dotaci Brna na oživení vnitrobloku až 100 tisíc Kč

23.4.2018 | Jihomoravské Zelené noviny

Vnitrobloky BrnoObčané, kteří chtějí oživit a zvelebit vnitroblok u domu, kde bydlí, mohou založit spolek obyvatel vnitrobloku a požádat Brno o dotaci.


Minimální počet zakladatelů spolku jsou tři, podrobněji viz Jak založit spolek.

Dotaci je možné použít na úpravu veřejně přístupných vnitrobloků, například na výsadbu stromů a keřů, založení květinových záhonů nebo pořízení laviček, herních prvků a dalšího mobiliáře. Maximální výše na jednu žádost je 100 tisíc korun, přitom povinná výše finanční spoluúčasti je 10 % z celkového rozpočtu projektu. Žádost o dotaci je možné podat do 29. června na magistrátní Odbor životního prostředí (OŽP MMB), Kounicova 67, více informací viz OŽP MMB.

Žádost o dotaci mohou podat také vlastníci bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva. 

Zdroj: Vnitrobloky mohou lidé oživit s podporou města

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Filtryvody.cz