Jihomoravské
Zelenenoviny.cz

Znojmo obnovilo třešňovou alej

9.11.2020 | Znojmo

Městská zeleň se koncem října pustila do výsadby stromů na Hradišti. 45 nově vysázených stromů, převážně třešní, vytvoří jednostranně stromořadí na zaniklém úseku historické polní cesty. Na realizaci aleje získalo Znojmo dotaci.

 


 

Výsadbě předcházelo zaměření a vytyčení původní cesty. Původní travnatá cesta s třešňovou alejí totiž byla v roce 1973 rozoraná a přeměněná na funkční pole. Následovala příprava půd a zatravnění cesty. Hlavní dřevinou stromořadí je třešeň, kterou doplňuje výsadba regionálních odrůd ovocných dřevin (slivoň švestka, jeřáb, mišpule). Stromy jsou vysázené na 480 metrů dlouhém úseku.

 

V příštím roce navíc nedaleko aleje plánuji vysázet novou květnou louku.

 

Kmeny vysazených stromů jsou opatřeny potřebnou ochranou a jsou zajištěny kůly proti vyvrácení. Nyní zajistí Městská zeleň následnou péči (např. Potřebná zálivka). Na jaře, pokud nebude stačit pravidelné zalévání, bude zálivka prováděna pomocí závlahových vaků, které jsou k vidění i u mladých stromů v centru města. Navýšení počtu ovocných stromů v místě s převážně ornou půdou a zelení tu posiluje a zvyšuje biodiverzitu. Pozitivum je i zadržení vody v krajině a protierozní funkce. Jakmile stromy povyrostou, budou zmírňovat činnost větru.

 

Město na realizaci výsadby získalo dotaci 197 000 korun od Ministerstva životního prostředí v rámci programu Péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Částka pokryla celkem 98,5 % uznatelných nákladů.

 

 

Redakčně upraveno.

Zdroj: znojmocity.cz

Zdroj fota: pixabay.com

Více informací najdete v rubrikách:Reklama

Co se dělá pro životní prostředí:

Nejčtenější v jihomoravském kraji:

Filtryvody.cz